.

                   MOTTO KECAMATAN CIBINONG

                        "CIBINONG KESOHOR"

(Komunikatif, Ekonomis, Sehat, Optimal, Harmonis dan Relegius)

 

              "MOTTO PATEN KECAMATAN CIBINONG"

                  “PRODUKTIF DAN MASLAHAT

                   IMG_0002 (2)